AMPA

L’AMPA del Col·legi Mare de Déu de la Serra és una associació sense ànim de lucre formada per pares i mares d’alumnes del col·legi. Assisteix als pares en tot allò que es refereix a ll'educació dels seus fills, col·labora amb els professors en activitats educatives i promou activitats extraescolar i festes de l'escola. A cada nivell hi ha un pare o mare representant de curs.

 

Objectius: 

 • Treballar conjuntament amb el Col·legi en l’educació de l’alumnat.
  Fomentar la col·laboració i la participació dels pares en actes escolars i en actes festius.
 • Fomentar activitats d’interès per a la comunitat escolar.
 • Donar suport, quan convingui, per facilitar el bon funcionament del centre.
  Col·laborar en la innovació en el material didàctic.
   

Serveis de l’AMPA:

 • Venda de llibres de text per als alumnes del centre.
 • Col·laboració en l’organització d’activitats i en diades esportives i familiars.
 • Organització d’activitats extraescolars.
 • Organització de xerrades i conferències.