Finalitats educatives

El Col·legi Mare de Déu de la Serra és un centre educatiu, fruit de l'interès de l'Arquebisbat de Tarragona en la creació i manteniment d'una institució educativa de qualitat pedagògica a la Conca de Barberà.


Fidels als objectius fundacionals, al caràcter propi i a la "missió" del centre, el projecte educatiu del Col·legi Mare de Déu de la Serra es concentra en la ferma decisió d'arribar a l'excel·lència acadèmica, entesa com l'esforç conjunt de la direcció del centre, el claustre de professors i els orientadors per tal de proporcionar un ensenyament de màxima qualitat als alumnes.


Aquesta qualitat, fruit del compromís i l'excel·lència, es caracteritza per una aposta decidida per la constant millora en les àrees següents: els resultats acadèmics, la innovació pedagògica, l'educació personalitzada, el treball conjunt amb les famílies i la formació  en valors i acció pastoral.


Volem que els alumnes, en acabar les etapes educatives al Col·legi Mare de Déu de la Serra, siguin persones creatives, autònomes, compromeses amb el seu procés d'aprenentatge, amb la seva millora personal i  amb la societat.