Casal d'estiu

Objectius

  • Promoure les relacions humanes a través del joc.
  • Potenciar les emocions, la creativitat i la participació.
  • Educar des dels valors, les actituds i les emocions.
  • Afavorir la intel·ligència emocional interpersonal.
  • Fomentar la inclusió de tots els nens i nenes a les activitats, la cooperació, el treball en grup i el procés de participació.
  • Adquirir de manera natural i transversal la llengua anglesa.
  • Gaudir del temps lliure d'una manera activa on els nens i nenes són els protagonistes.