Educació Infantil

La nostra proposta educativa

El Projecte Encaix és el sistema pedagògic d'Educació Infantil propi de les escoles diocesanes de l'Arquebisbat de Tarragona.

 

És un projecte específic d'estimulació neuromotora i aprenentatge individualitzat basat en el desenvolupament de totes les intel·ligències de la persona (Intel·ligències Múltiples) i al mateix temps, un sistema pedagògic compartit entre la família i l'escola.

L'alumne és el protagonista del seu aprenentatge, i cada alumne aprèn de manera diferent, perquè ni tots els alumnes tenen els mateixos interessos, ni les mateixes capacitats per fer-ho. Les competències i habilitats de cada nen o nena s'associen a les diferents intel·ligències de les persones. Aquestes intel·ligències són les següents:

  • Lògica – matemàtica.
  • Lingüística.
  • Espacial.
  • Corporal – cinestèsica.
  • Naturalista.
  • Musical.
  • Interpersonal.
  • Intrapersonal.
  • Existencial – espiritual.

 

El Projecte Encaix desenvolupa quatre programes:

Programa d'Estimulació primerenca

Diferenciant l'edat del nen (des de I0 a I5) les programacions d'activitats d'estimulació tenen com a objectiu desenvolupar la capacitat cerebral del nadó o de l'infant. Segons la quantitat i qualitat dels estímuls que reben ens aquests anys inicials de vida, dependrà en part, el creixement de les seves estructures i circuits neuronals.

Programa d'Educació de les intel·ligències

Es treballa cada una de les nou intel·ligències, incloent la intel·ligència espiritual o existencial, en una programació didàctica i específica de les escoles que integren aquest projecte.


Aquest programa ha estat desenvolupat pels propis equips docents dels centres, assessorats per institucions escolars europees capdavanteres en la pedagogia de les intel·ligències múltiples i, a la vegada, especialistes de diverses universitats.

Programa d'Escola de famílies

Els pares, a casa i als diferents entorns de la família, poden ser els autèntics protagonistes de l'estimulació i l'educació de les intel·ligències dels seus fills. El treball estret dels pares amb l'escola a través dels tallers, de l'atenció i la formació personalitzada o compartida en grups, desenvolupen un dels eixos principals del Projecte Encaix.  

English program

Aprofitem el període sensitiu òptim d'aquestes edats per a l'aprenentatge de les llengües i així potenciar la llengua anglesa. El projecte contempla tota una amplia sèrie de continguts i activitats que es fan en aquesta llengua, amb l'objectiu d'avançar i assolir elevats nivells de competència en aquest idioma a la primària i a la secundària.

Objectius

Aspecters pedagògics

El principal objectiu d'aquesta etapa és potenciar i afavorir el desenvolupament màxim de les capacitats, tot respectant sempre la diversitat, les possibilitats i el ritme dels diferents alumnes.


La finalitat de l'educació infantil és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança en el qual se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge. Fomentem que els infants gaudeixin i siguin creatius.


L'escola ofereix les condicions òptimes perquè els infants es desenvolupin com a persones, a través les seves vivències, les experiències compartides, els sentiments, les frustracions i les il·lusions que sorgeixen en el dia a dia.


El nostre mètode està basat en el constructivisme, és a dir, en l'aprenentatge significatiu i global. Ens basem fonamentalment en el joc, l'observació, l'experimentació i la creativitat.

Durada

El segon cicle d'Educació Infantil té una durada de tres anys i comprèn els cursos de I3, I4 i I5.

Horaris

Matí: 9:00 h a 13:00 h.
Tarda: 15:00 h a 17:00 h.

Galeria