Missió, visió i valors

La missió

La nostra escola pretén educar persones íntegres amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurement es proposin.

La visió

  • La qualitat educativa, fruit del compromís amb l'excel·lència, caracteritzada per la innovació pedagògica i reconeguda en els bons resultats acadèmics del seu alumnat.
  • L'educació personalitzada, basada en una orientació i acompanyament tutorial de l'alumne, que cerca la seva motivació per l'aprenentatge, la seva iniciativa davant dels reptes personals i socials i l'adquisició d'hàbits i valors, així com la resposta coherent amb els criteris personals.
  • El treball estret amb les famílies, com a element definidor de l'educació personalitzada del centre.

Els valors

  • L'excel·lència en allò que fem, per la seva transcendència. La cerca de l'excel·lència és un objectiu i una actitud presents en totes les nostres activitats. Si una feina és millorable, s'ha de millorar. Estimem el que fem i amb qui ho fem.
  • El compromís amb les persones. Volem educar persones íntegres, amb un sentit cristià de la vida i que puguin desenvolupar allò que es proposin. És el nostre compromís amb totes i cada una de les persones de la comunitat educativa. La persona, en singular, és el centre del nostre interès.
  • El treball en equip. L'equip és el nostre nucli essencial de treball. Estem convençuts que la suma de visions complementàries i habilitats diverses ens fa guanyar en eficàcia. Treballem amb consciència de responsabilitat personal, però en equip.
  • Optimisme i valentia. Som optimistes perquè confiem en Déu, en les nostres possibilitats, en les dels altres i en què mútuament ens podem ajudar. Intentem veure la part positiva del que ens passa i ens atreuen els reptes als quals hem de fer front. Ser valents implica renunciar a la covardia i a la temeritat.  Som valents perquè els nostres objectius sempre són en benefici de les persones.
  • Arrelament i compromís amb la comarca. El col·legi sempre ha estat un referent educatiu dins la comarca. Volem contribuir amb la nostra acció i participació en la millora i desenvolupament cultural i social de la Conca de Barberà. Volem fer xarxa i compartir projectes amb un objectiu comú.